Těžba zlata
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_extraction

Těžba zlata

Zlato extrakce se vztahuje na postupy potřebné k extrakci zlata z jeho rud. To může vyžadovat kombinaci rozmělňování, zpracování nerostných surovin, hydrometalurgie, a pyrometalurgickým způsobem, které mají být prováděny na rudě. [1] Těžby zlata z rud nivě bylo jednou dosaženo techniky spojené s těžbou rýžoviště jako je například obyčejný rýžování zlata a kropící, což vede k přímému vymáhání drobných zlaté nugety a vloček. Placer důlní techniky od poloviny do konce 20. století byly obecně jen praxe řemeslník horníků. Hydraulická těžba byl používán široce v kalifornské zlaté horečky, a podílí se poškodí naplavených usazenin s vysokotlakými proudy vody. Hard rock rudy tvořily základ většiny obchodních operací těžby zlata od poloviny 20. století, kde se používá Důlní a nebo podpovrchové těžební techniky. Jakmile je ruda se těží to může být zacházeno jako celek rudy s použitím výpis vyplavování nebo halda loužení procesy. To je typické pro nízkého stupně, případně usazenin oxidů. Za normálních okolností se ruda se rozdrtí a aglomeruje před haldy loužení. High Grade rudy a rudy odolné vůči kyanidového loužení v hrubých velikostí částic, vyžadují další zpracování za účelem získání hodnoty zlata. Techniky zpracování mohou zahrnovat broušení, koncentrace, pražení a oxidaci tlak před cyanidation.